Maskers

Het masker biedt mij de mogelijkheid om uitdrukking te geven aan zeer uitgesproken gevoelens, bijzondere ervaringen, herinneringen en ideeën.
Ik verwerk er graag ‘vindsels’ in.